Men

Men's BERAT BADAN BAWAH 45KG (SILAT TANDING)
Men's JURUS WAJIB PERSILAT (REGU) SILAT SENI
Men's KELAS A: 45KG - 50KG (SILAT TANDING)
Men's KELAS B: 50KG - 55KG (SILAT TANDING)
Men's KELAS BEBAS 1: 95KG - 110KG (SILAT TANDING)
Men's KELAS C: 55KG - 60KG (SILAT TANDING)
Men's KELAS D: 60KG - 65KG (SILAT TANDING)
Men's KELAS E: 65KG - 70KG (SILAT TANDING)
Men's KELAS F: 70KG - 75KG (SILAT TANDING)
Men's KELAS G: 75KG - 80KG (SILAT TANDING)
Men's KELAS H: 80KG - 85KG (SILAT TANDING)
Men's KELAS I: 85KG - 90KG (SILAT TANDING)
Men's KELAS J: 90KG - 95KG (SILAT TANDING)
Men's SOLO BAKU (TUNGGAL) SILAT SENI
Men's SOLO KREATIF (SILAT SENI)
Men's TEMPUR (GANDA) SILAT SENI

Women

Women's BERAT BADAN BAWAH 45KG (SILAT TANDING)
Women's KELAS A: 45KG - 50KG (SILAT TANDING)
Women's KELAS B: 50KG - 55KG (SILAT TANDING)
Women's KELAS BEBAS 1: 75KG - 90KG (SILAT TANDING)
Women's KELAS C: 55KG - 60KG (SILAT TANDING)
Women's KELAS D: 60KG - 65KG (SILAT TANDING)
Women's KELAS E: 65KG - 70KG (SILAT TANDING)
Women's KELAS F: 70KG - 75KG (SILAT TANDING)
Women's SOLO BAKU (TUNGGAL) SILAT SENI
Women's SOLO KREATIF (SILAT SENI)
Women's TEMPUR (GANDA) SILAT SENI